Personenrijtuig NS BC425 van de Nederlandsche Spoorwegen ('Dikke rijtuigen')

Houten personenrijtuig op twee draaistellen.
De fabrikant Werkspoor leverde dit rijtuig in 1920 als onderdeel van een serie van 20 door de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) bestelde maar deels direct aan de HSM (later NS) doorgeleverde rijtuigen

Het rijtuig is één van de drie rijtuigen in het bezit van de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik, overgebleven uit deze serie, besteld door de NTM, om aan de verwachte toeneming van het reizigervervoer in Friesland het hoofd te kunnen bieden, bij de NTM waren ze genummerd BC79-BC98

Deze rijtuigen waren voor trammaterieel breed uitgevoerd, vandaar ook de latere bijnaam, dat “brede/dikke” gaf ze een grotere capaciteit. Ze waren verdeeld in een tweede en derde klasse afdeling. -24 zitplaatsen tweede (B) klasse en 32 derde (C) klasse

Lees verder…


De aanschaf van deze rijtuigen betekende een grote kostenpost voor de NTM en omdat, ten tijde van de bestelling een nieuwe, nooit gerealiseerde, lijn (Smilde –Roden) in de planning opgenomen was, werden zeven rijtuigen uit deze serie nog vóór in dienst stelling bij de NTM door de HSM (voorganger van de latere NS) overgenomen. Dit waren de rijtuigen die bij de NTM de nummers BC92-BC98 zouden hebben gekregen. De HSM nummerde ze 90-96 en na de fusie van 1921 werden ze in het NS schema opgenomen als BC421-BC427. Dit rijtuig is er dus één uit deze serie.

Door wijziging van de B- in een C-afdeling werden de nummers in 1926 gewijzigd naar C421-427 (geheel derde klasse). Zij werden ingezet op de tramlijnen naar Bergen aan Zee en Wageningen.

Dit rijtuig is in 1955, na de de sluiting van de tramlijn Alkmaar –Bergen aan Zee door NS afgevoerd.

De bakken van de C423, C425 en BC87 (NTM…later NS BC455) zijn later teruggevonden en voor restauratie bij de verzameling van de Museumstoomtram gevoegd. Inmiddels, 2021, zijn wij hier al een stuk in gevorderd, dit is het eerste museumstuk dat in het kader van het project Tram voor Bello wordt aangepakt. Samen met Bello en NS6513, alsmede  bagagewagen NS Dt406 (ex NTM E137), kunnen dan tramstellen worden samengesteld, zoals die gereden hebben op de lijnen:

Alkmaar – Bergen aan Zee

Ede – Wageningen

Vorige
Volgende
Specificaties
Cultuurhistorische waardering

Het rijtuig heeft in het Register Railmonumenten een A-status gekregen. In combinatie met locomotief NS7742 (Bello), de rijtuigen BC423, BC87/BC455 en Dt406 vornt het rijtuig een A-status als kompleet ensemble Bello-stoomtram

Bouwjaar1920
Gebouwd doorWerkspoor
Gebouwd voorNTM, overgenomen tijdens de bouw door Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mij. (HSM), na de fusie (1937) Nederlandsche Spoorwegen (NS) 
Verworven1971
Staat van objectIn restauratie
LocatieOpslag Hoorn
Lengte over buffers13940 mm
Breedte zonder richels 2916 mm
Hoogte v.h. dak zonder uitsteeksels3650 mm
Spoorbreedte1435 mm
Aantal vaste zitplaatsen24 (tweede klasse -B-) 32 (derde klasse -C-)
Aantal vaste staanplaatsen20
Totaal aantal plaatsen76
Geschiedenis

1920-1954

Oorspronkelijk besteld door de NTM, maar was al gelijk boventallig en direct overgenomen door, en in dienst gesteld als personenrijtuig bij de HSM en later bij NS (oorspronkelijke nummering NTM: BC 96, HSM 94) NS nr. (B)C425

1954-1971Verkocht als zomerhuis naar Bergen (NH)
1971-2014Geschonken aan Tramweg Stichting; later naar Museumstoomtram en overgebracht naar opslag
2016 – 2019Overgebracht naar Hoorn. Voorbereiding van de restauratie als onderdeel van het project TRAM VOOR BELLO, in 2019 in uitvoering genomen

ontdek meer