Stoomtram Documentatie Centrum

Het Stoomtram Documentatie Centrum is het kenniscentrum over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland.

Lees verder…

Vanaf 1879 ging in Nederland de stoomtram rijden. Deze ‘licht uitgevoerde stoomtrein’ was bij uitstek geschikt voor de korte afstand en het vervoer op kleinere schaal dan bij de spoorwegen. Met name voor de ontsluiting van dunbevolkte plattelandsgebieden was de stoomtram van belang. In heel Nederland lagen rond 1925 zo’n 2500 kilometer stoomtramwegen. Met de opkomst van het wegvervoer verdween de stoomtram. De laatste interlokale tram in zijn oude vorm reed in 1966.

Voor elk wat wils:

  • In het Stoomtram Documentatie Centrum kan alle mogelijke documentatie over de Nederlandse stoomtramgeschiedenis worden bestudeerd. Ook voor onderzoek naar streekgeschiedenis, spreekbeurten, CKV-opdrachten, publicaties en bijvoorbeeld modelbouw kunt u in onze studieruimte terecht.
  • Het Centrum onderzoekt zelf documentatie om de restauratie en presentatie van historische objecten door de Museumstoomtram Hoorn- Medemblik en andere organisaties mogelijk te maken.
  • In het Centrum wordt een grote collectie documentatie over de stoomtramwegen in Nederland beheerd. Het Centrum is voorzien van een geheel geklimatiseerde archiefruimte, waarin de documenten optimaal en professioneel worden bewaard. Ook aan uw stoomtramdocumentatie kunnen wij ruimte bieden!

Neem voor meer informatie contact op met het Stoomtram Documentatie Centrum: sdc@stoomtram.nl