collectie

De Museumstoomtram is een levend, rijdend museum met een collectie die van oorsprong uit diverse regio’s van Nederland afkomstig is. De omvangrijke collectie is onder te verdelen in verschillende deelcollecties, die hier worden beschreven.

Het verhaal over de stoomtram in Nederland

De Museumstoomtram vertelt het verhaal over de stoomtram in Nederland. Een stoomtram is een licht uitgevoerde stoomtrein met een daarvoor geldende eenvoudigere regelgeving. Daarom reden stoomtrams op die plaatsen waar een grotere trein niet kon komen of daar waar de hogere kosten van een trein niet opwogen tegen de opbrengsten. Zeker dat laatste was voor de komst van de stoomtram om het dun bevolkte platteland te ontsluiten van groot belang.

De tramdienst wordt uitgevoerd op de in 1887 geopende spoorlijn tussen Hoorn en Medemblik. De twintig kilometer spoor vormt met een aantal stationsgebouwen de meest compleet bewaard gebleven lokaalspoorweg in ons land.