Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en aan ons museum en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van strikte omgang met privacy gevoelige informatie. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De cookies kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties.
Google’s Privacy & Terms.

Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door bedrijven zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over ons Museum, onze diensten en aanverwante zaken. Uw naam en e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Boekingen via de webshop Uw voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer worden bij de boeking gevraagd om het e-ticket direct na ontvangst van uw betaling naar u te mailen en om in geval van calamiteiten u te kunnen bereiken. Mogelijk mailen wij u kort voor uw bezoek enige bezoekersinformatie en als laatste direct na uw bezoek een uitnodiging om uw ervaring te delen.  U kunt bij de boeking aanvinken of het op prijs wordt gesteld op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten. Indien u bij boeking aangeeft “Ik wil graag op de hoogte blijven over de Museumstoomtram” bewaren wij uw voornaam, achternaam, emailadres, het arrangement wat u heeft geboekt en de datum van het bezoek. In alle overige gevallen anonimiseren wij uw gegevens binnen circa 6 maanden na uw bezoek. Uw persoonlijke gegevens zijn dan niet meer bij ons bekend.

Boekingen via ons kantoor
Uw voornaam, achternaam, adres, emailadres, en telefoonnummer worden bij de boeking gevraagd om de bevestiging naar u te mailen en om in geval van calamiteiten u te kunnen bereiken. In het geval wij u een factuur toe sturen bewaren wij conform wettelijke verplichtingen uw gegevens zoals naam en adres.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien u niet (meer) wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten kunt u zich afmelden op de ontvangen nieuwsbrief of een email te sturen naar info@stoomtram.nl. Uw gegevens worden dan binnen 4 weken verwijderd.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.