Goederenwagens

De collectie goederenwagens van de Museumstoomtram bestaat uit twee hoofdgroepen: wagens afkomstig van stoomtrambedrijven, en wagens afkomstig van de Nederlandse Spoorwegen. De eerste groep deed dienst op de vele stoomtramlijnen die Nederland rijk was, en de tweede groep was hoofdzakelijk te vinden op hoofd- en lokaalspoorwegen.

Lees verder…

Waar sprake was van dezelfde spoorbreedte, kwam in de praktijk voor dat tramgoederenwagens op spoorwegen werden vervoerd, en andersom vond ook wel doorvoer plaats van spoorgoederenwagens op tramljnen. Omdat trambedrijven veelal gebruik maakten van materieel met een middenbuffer, waren koppelwagens nodig om de beide materieelsoorten in één trein te kunnen vervoeren. Ook daarvan heeft de Museumstoomtram enkele exemplaren in de collectie, zoals op onderstaande foto is te zien.

Behalve een nummer, hebben veel goederenwagens ook een letteraanduiding. Afhankelijk van het bedrijf van herkomst kan die letter de volgende betekenis hebben: D is een bagagewagen voor reizigerstreinen, E is een door de NTM gebruikte aanduiding voor een gesloten wagen, F is een door de NTM gebruikte aanduiding voor een veewagen, K is een koppelwagen, en P is een bagagewagen met een afdeling voor de conducteur of voor postvervoer.