Collectie

In de collectie van het Stoomtram Documentatie Centrum bevindt zich documentatie, die informatie verschaft over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland, het railvervoer op het Nederlandse platteland en de omgeving waarin deze functioneerde tussen 1879 en 1966.

Lees verder…

In het centrum bevinden zich de volgende soorten documentatie:

 • Authentieke documenten afkomstig van de Nederlandse stoomtrambedrijven
 • Boeken 
 • Tijdschriften/Periodieken 
 • Reproducties van archivalia en documentatie
 • Film
 • Foto’s en ansichten (reproducties en originelen)
 • Vraaggesprekken met getuigen uit de stoomtramgeschiedenis
 • Geluidsdocumenten
 • Affiches
 • Kunst- en Reclameuitingen
 • Documentatiedossiers per stoomtrambedrijf: Algemene informatie en knipsels, alsmede uitgebreide verwijzingen naar alle mogelijke bronplaatsen waar informatie over iedere exploitant van stoomtramwegen in Nederland te vinden is. Dit zijn bijvoorbeeld archieven en verzamelingen binnen en buiten het Stoomtram Documentatie Centrum.

Previous
Next

ontdek meer