Personenrijtuig C205 van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM)

Houten personenrijtuig op twee draaistellen.
Werkspoor bouwde in 1911-1915, 51 vierassige rijtuigen IIe en IIle klasse, met „lantaarndak” (BC 38-78) gevolgd in 1916 door zes stuks met dichte balkons (C 201-206, alleen IIle klasse). De NTM had deze rijtuigen nodig voor haar in 3 periodes tussen 1882 en 1916 bijna 300 km grote aangelegde stoomtramnet, waarvoor uiteraard een groot wagenpark nodig was.

Lees verder…


Aan­vankelijk waren ze voorzien van houten langsbanken en gesloten balkons en werden ze speciaal voor scholieren-vervoer gebruikt. In 1935 werden de C 204 en 205 verbouwd om achter de Dieselloc 101 dienst te doen. Het interieur werd afgewerkt met gladde tri­plexplaten en stalen dwarsbanken, terwijl de buitenzijde crème geschilderd werd.

In 1938 werden de 203 en 206 op soortgelijke wijze verbouwd, met dien verstande, dat de ban­ken nu met blauw leer bekleed werden in plaats van met rood leer. Voor zover bekend werd bij de 203 nog een minder geslaagde proef genomen met inbouw van een radio­installatie.

In 1947 ging de hele serie naar de NS met uitzondering van de C 203, die nogal wat oorlogsschade had opgelopen.

Rond 1948 werden ze afgevoerd en enkele rijtuigen gingen als tuinhuisjes en schuren dienst doen. In 1967 werd één exemplaar gevonden in het Westland bij Den Hoorn en met veel moeite lukte het, het rijtuig d.m.v. een stukje smalspoor uit het weiland te halen.

Na de volledige restauratie werd de NTM C205 weer in dienst gesteld en doet nu nog regelmatig dienst in een van de historische trams van de Museumstoomtram. De NTM C205 heeft nu 2 afdelingen met elk 2 langs banken met 10 plaatsen. Totaal dus 40 derde klasse zitplaatsen. Op de balkons zijn 8 staanplaatsen. Het rijtuig verkeert nu in de staat die het tussen 1919 en 1935 had.

Previous
Next
Specificaties
Bouwjaar1916
Gebouwd doorWerkspoor
Gebouwd voorNederlandse Tramweg Mij. (NTM)
Verworven1969
Staat van het objectDienstvaardig
LocatieHoorn
Lengte over buffers14088 mm
Breedte zonder richels 2100 mm
Hoogte v.h. dak zonder uitsteeksels 3335 mm
Spoorbreedte1435 mm
Aantal vaste zitplaatsen 38 (derde klasse -C-)
Aantal vaste staanplaatsen 16
Totaal aantal plaatsen 54
Geschiedenis
1916-1951In dienst als personenrijtuig
1951-1969Verkocht als woning naar Den Hoorn (Westland)
1969-1987Geschonken aan Tramweg Stichting en opgeslagen
1987-1995Overgebracht naar Hoorn en opgeslagen
1995Grote herstelling naar toestand 1926 en in dienst gesteld

ontdek meer