Ontdek de Tijdlijn

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is een levend museum. Voor de bezoekers staat het aspect beleving voorop. Om meer kennis over te kunnen dragen over de achtergronden en betekenis van de stoomtram in Nederland is tentoonstelling De Tijdlijn ontwikkeld.

Lees verder…

De Tijdlijn bevindt zich in het Tramstation te Hoorn. Het gebouw waar alle bezoekers van het museum hun reis met de stoomtram beginnen of eindigen.

In het Stoomtram Documentatie Centrum zijn herinneringen van mensen aan de stoomtram in ons land vastgelegd in een oral history project. De unieke verzameling documentatie die dit heeft opgeleverd, aangevuld met meer documentatie van andere landelijke instellingen, is in deze presentatie ontsloten. De foto’s, kunstwerken, kleine objecten, filmbeelden en audiofragmenten vormt de basis voor deze interactieve presentatie, die de bezoekers aan de hand van vragen uitnodigt om interactief mee te doen. Hierdoor sluit de presentatie qua beleving goed aan bij het maken van de Spannendste Tijdreis in het museum. De bezoeker maakt als het ware nog een Tijdreis.

Historisch & geografisch

De Tijdlijn bestaat uit twee interactieve onderdelen, die het vervoermiddel vanuit een historische en een geografische context benaderen:

  • In de westelijke vleugel van het stationsgebouw is een multimediale presentatiewand ingericht waar in chronologische volgorde de hoogtepunten uit de stoomtramgeschiedenis worden belicht . Aan de hand van kleinere voorwerpen, filmbeelden, foto’s, documenten en fragmenten uit vraaggesprekken wordt het verhaal van de stoomtram in Nederland belicht. Een tijdlijn waarin de hoogtepunten van de Nederlandse stoomtramgeschiedenis centraal staan vormt de rode draad in de presentatie. De nadruk ligt op de sociaal maatschappelijke betekenis van de stoomtram in Nederland, Bezoekers kunnen op een interactieve manier informatie tot zich nemen en hun kennis testen over wat zij hebben gezien en dit relateren aan de hedendaagse situatie.
  • Naast de historische chronologische context aan de wanden, is er in het midden van de ruimte een multimediale themazuil geplaatst: Mijn Stoomtram. De bezoeker kan op de kaart van Nederland een stoomtrambedrijf selecteren en vervolgens het verhaal van de stoomtramhistorie op regionaal niveau ontdekken. Met andere woorden: welke stoomtram reed er bij jou in de buurt en wat heeft dat voor effect gehad op de ontwikkeling van de betreffende regio.

 

De Tijdlijn is geopend op 29 april 2016 met de opening van het Tramstation te Hoorn

Previous
Next

ontdek meer