Stoomlocomotieven

 

De stoomlocomotieven zijn misschien wel de meest in het oog springende objecten in de collectie van de Museumstoomtram. De meeste zijn dienstvaardig gerestaureerd. Ze zijn onder te verdelen in twee groepen: locomotieven afkomstig van voormalige stoomtramondernemingen (of spoorwegbedrijven die stoomtrams exploiteerden), of van industriele ondernemingen die hun eigen rangeerlocs hadden.

In het geval van de eerste groep zijn de betreffende locomotieven uitgevoerd in het kleurenschema van hun voormalige eigenaar. Daarbij is veelal de toestand in een bepaald jaar tot uitgangspunt genomen.

De tweede groep betreft de locomotieven 5, 16 en 30 : die zijn uitgevoerd in een toestand zoals zij er uitgezien zouden kunnen hebben indien de Museumstoomtram als vervoerbedrijf zelf materieel had aangeschaft.