Subsidiegevers

De Museumstoomtram ontvangt van overheden en fondsen subsidies voor restauratieprojecten en voor de exploitatie van het museum.

Fondsen
● Het Mondriaan Fonds is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed.
● Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen.
Stichting VSB-Fonds zet zich in voor maatschappelijke initiatieven in Nederland.
● De Tramweg-Stichting stond aan de wieg van ons museum. De stichting steunt de restauratie, het bewaren en het exploiteren van historische Nederlandse trams.
● Het BPD Cultuurfonds steunt bouwkundige projecten, zoals de Herbestemming van de Werkplaats te Hoorn.
● Het Coöperatief Dividend Fonds van Rabobank West-Friesland steunt lokale culturele en educatieve initiatieven, zoals de Herbestemming van de Werkplaats te Hoorn.

Overheden
Gemeente Hoorn
Gemeente Medemblik
Provincie Noord-Holland