Beleid

De Museumstoomtram is ingericht conform de Governance Code Cultuur. Deze Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Governance Code Cultuur omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. Op deze pagina vind je de links naar de actuele beleids- en organisatiegegevens van de Museumstoomtram.

Beleidsplan “De Reisbestemming 2016-2020”
Collectieplan van de Museumstoomtram
Organogram
Jaarverslag BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram 2019
Jaarverslag Stichting Beheer Museumstoomtram 2019
Jaarverslag Stichting Beheer Spoorlijn 2019
Statuten B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram
Statuten Stichting Beheer Museumstoomtram
Statuten Stichting Beheer Spoorlijn
Bestuursreglement/reglement Raad van Toezicht