Anbi-status

De Stichting Beheer Museumstoomtram, onderdeel van de Museumstoomtram, heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat deze stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus geheel ten goede aan het museum.

Belastingvoordeel bij giften
Wil je een gift doen aan het museum? Dat kan belastingvoordeel bieden. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling (zoals de Museumstoomtram) levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting.

Als je inkomstenbelasting moet betalen, mag je 1,25 keer het bedrag van de gedane gift opvoeren voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Betaal je vennootschapsbelasting, dan mag je 1,5 keer het bedrag van de gedane gift aftrekken. Ook hiervoor geldt dat deze extra aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Meer informatie hierover vind je op de website van de belastingdienst.