Genootschap Ooievaar


In 1995 zijn door de beheerstichting van de Museumstoomtram (SBM) een aantal tram- en spoorwegliefhebbers op persoonlijke titel uitgenodigd om bij te dragen aan de verwerving van locomotief Ooievaar. Daartoe werd opgericht het “Genootschap Ooievaar”.

Doelstelling
Binnen een aantal maanden was binnen het Genootschap voldoende draagvlak aanwezig om de locomotief samen met een bijdrage van de Tramweg Stichting voor de Museumstoomtram te verwerven. Het Genootschap Ooievaar stelt zich ten doel het levend houden van de gedachte aan de 216 Backer & Rueb stoomtramlocomotieven, (“Backertjes”), die bij 45 stoomtramondernemingen in Nederland dienst hebben gedaan. Het Genootschap wil dit doel bereiken door:
* Financiële hulp bij de verwerving, conservering, restauratie en het onderhoud van de Backer & Rueb stoomtramlocomotief HTM 8 Ooievaar;
* Het verwerven en uitdragen van kennis op het gebied van de Nederlandse stoomtrambedrijven en hun locomotieven in het algemeen en die gebouwd door de Machinefabriek Breda in het bijzonder.

Leden
Het genootschap kent maximaal 216 leden (net zoveel als het aantal Backertjes dat in Nederland heeft rondgereden). Leden van het genootschap zijn zij, die een bedrag van minimaal € 1.000,- hebben gestort in de kas van het genootschap en daarmee het lidmaatschap voor het leven verwerven. Het lidmaatschap eindigt bij overlijden, of eerdere schriftelijke opzegging door het lid. Nieuwe leden worden door het Genootschap toegelaten op voordracht van de directeur van de Stichting Beheer Museumstoomtram.
Het genootschap komt minimaal een keer per jaar bijeen, voor een rit met authentiek Nederlands stoomtrammaterieel. Daarbij wordt zo mogelijk van locomotief HTM 8 ‘Ooievaar’ gebruik gemaakt. Momenteel hebben zich circa 85 leden voor het genootschap aangemeld.

Ook u kunt zich aanmelden voor het Genootschap Ooievaar bij de directeur van de Stichting Beheer Museumstoomtram en daarmee bijdragen aan het behoud van deze voor de Collectie Nederland zo belangrijke stoomlocomotief. Neemt u voor meer informatie contact op met directeur René van den Broeke: directie@museumstoomtram.nl
Leden van het Genootschap genieten levenslang vrij vervoer op de trams en boten van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Na de indienststelling van locomotief “Ooievaar” in 2006 heeft het Genootschap z’n activiteiten uitgebreid tot (het bevorderen van) de restauratie van locomotief NS 6513, de oudste rijdende stoomloc van ons land (bouwjaar 1887, tevens het jaar van opening van de spoorlijn Medemblik – Hoorn) en vervolgens tot de restauratie van de “Tram voor Bello”.