De Tram voor Bello

De Tram voor Bello bestaat nog….en gaat weer rijden!

Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij in 2016 ontving de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een Extra Project Bijdrage van € 580.000,- bestemd voor de restauratie van De Tram voor Bello in het Bello Atelier te Hoorn. Twee bewaard gebleven rijtuigen deden tot 1955 dienst op de ‘Bello-tramlijn’ van Alkmaar naar het strand in Bergen aan Zee. De NS BC 423 en 425 zijn gebouwd in 1920 door Werkspoor in Amsterdam.

De Museumstoomtram verwierf deze wagenbakken al geruime tijd geleden. In 2019 stelde het Mondriaan Fonds bovendien € 125.000,- beschikbaar waarmee het derde en laatste rijtuig van de tram op de rails kan terugkeren: rijtuig 455. Het tot in de details restaureren van de rijtuigen door onze conservatoren, technische medewerkers en stagiairers wordt – last but not least – mogelijk gemaakt dankzij vele giften van donateurs, particulieren en bedrijven.

Bello Atelier
De terugkeer van de Tram voor Bello op de rails is een mijlpaal voor het behoud van roerend erfgoed in ons land. De locomotief (die al vele jaren rijdt bij ons) en haar tram hebben als historisch ensemble de hoogste A-status in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het restaureren van de rijtuigen is voor de Museumstoomtram bovendien hard nodig. Meer bezoekers reizen mee met de stoomtrams en de rijtuigen bieden de extra capaciteit om een reis door het verleden te kunnen maken. Hoe mooi is het dan, dat daarvoor juist deze zo tot de verbeelding sprekende tramrijtuigen worden gerestaureerd?

Lees verder…

In het Bello Atelier – het nieuwe gedeelte van de werkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn – wordt op dit moment de restauratie van het eerste rijtuig 423 afgerond en is begonnen met de opbouw van rijtuig 455. Bezoekers kunnen de restauraties volgen en beleven via een speciaal ingerichte veilige en interactieve route die langs het rijtuig leidt.

Het Bello Erfgoed Fonds
Dankzij de bijdragen mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) en het Mondriaan Fonds kon een echte start worden gemaakt met de restauratie van de rijtuigen. Maar, om de drie rijtuigen daadwerkelijk op de rails te krijgen moeten niet alleen de onderstellen worden gebouwd en de wagenbakken worden gerestaureerd. Ook moet er nog veel worden afgewerkt, zoals het schilderwerk, de banken en lampen in de interieurs. Tenslotte zal ook bagagewagen Dt406 worden gerestaureerd, omdat deze historisch gezien deel uitmaakt van de Tram voor Bello en deze helemaal compleet maakt.

Om de Tram voor Bello – drie rijtuigen en de bagagewagen – op de rails te krijgen is in totaal een bedrag nodig van circa 1 miljoen euro. Inmiddels (voorjaar 2024) is dankzij de bijdrage van de Vriendenloterij (voorheen Bank Giro Loterij) en het Mondriaan Fonds in combinatie met donaties en sponsoring bijna dit gehele bedrag beschikbaar om de tram te restaureren in het Bello Atelier. Maar, uw bijdragen zijn nog steeds zeer welkom om de Tram voor Bello terug op de rails te krijgen!

Bankenproject
Om een van de laatste gaten in de begroting te dichten zoeken wij sponsors voor de zitbanken in de rijtuigen. Er zijn 48 tweezitsbanken voor de derde klasse (a 750 euro per stuk) en 36 tweezitsbanken (met pluche) voor de tweede klasse (a 1300 euro per stuk. Wie een bijdrage wil doen stuurt een bericht aan onze directeur René van den Broeke: rvdbroeke@stoomtram.nl
In ieder geval wordt u dankzij uw gift donateur van ons museum.

Voor deze en andere giften aan de Tram voor Bello is het Bello Erfgoed Fonds opgericht. Bijdragen aan het project kan in de vorm van donaties of door het sponsoren van onderdelen van de rijtuigen. Dat kan een bank zijn maar een ander onderdeel kan ook. 

U kunt uw bijdrage overmaken op:

IBAN: NL89INGB0003820800

Ten name van: Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

Onder vermelding van: Bijdrage Bello Erfgoed Fonds en eventueel het onderdeel waarvoor u een bijdrage wilt doen.

Ook kunt u uw bijdrage doen in de speciale giftenbus die in het Bello Atelier is opgesteld. Met uw bijdrage kunt u bovendien donateur worden van de Museumstoomtram en steunt u ons werk!

Tip: alle actuele activiteiten rond het project Tram voor Bello kunt u volgen via Facebook: www.fb.com/tramvoorbello