Restauratie en uitbreiding werkplaats Hoorn

Het monumentale werkplaatsgebouw uit 1929 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik in Hoorn wordt gerestaureerd, uitgebreid en klaar gestoomd voor de toekomst. In dit ‘zenuwcentrum’ van het grootste rijdende museum in ons land wordt ruimte gemaakt om de restauraties van historische treinen en trams beter te kunnen uitvoeren, ambachten beter te kunnen behouden en de collectie beter te kunnen presenteren. Het gedeelte van het gebouw waar nu de historische stoomlocomotieven worden opgestookt wordt zodanig ingericht, dat het opwarmen op een duurzame manier kan gaan plaatsvinden.

Het herbestemmen van het werkplaatsgebouw is een belangrijke stap om te komen tot een thematisch museumpark over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland, dat de Museumstoomtram in Hoorn realiseert. Uitvoering van het project moet leiden tot een jaarlijkse groei van 30.000 bezoekers.

Lees verder…


Het Restauratie & Herbestemmingsproject ging van start in de zomer van 2019. De aftrap van het project werd op 14 juni verricht op het museumterrein van de Museumstoomtram te Hoorn door Gedeputeerde Jack van der Hoek van de Provincie Noord-Holland en Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn.

Om de uitvoering van het project mogelijk te maken, is door de gemeente Hoorn € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de restauratie van het gebouw en voor verduurzaming vanuit het budget Puur Hoorn. De Provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds kenden een bijdrage toe van € 470.000,- in het kader van Herbestemming, Restauratie en Verduurzaming Monumenten Noord-Holland. De complete uitvoering van het project komt bovendien tot stand dankzij bijdragen mogelijk gemaakt door de deelnemers van VriendenLoterij, het Bouwfonds Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank en een legaat aan de Museumstoomtram.

Zelf de werkplaats bezoeken? Inmiddels kan onze museumwerkplaats spectaculairder dan ooit aan de bezoekers worden gepresenteerd. Volg de Museumroute voor vertrek of na aankomst op Tramstation Hoorn.