Bijdrage bankgiro loterij

In 2019 ontving de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een bijdrage van € 258.496,- uit de opbrengst van de BankGiro Loterij van 2018. Als partner van BankGiro Loterij ontvangt de Museumstoomtram een jaarlijkse bijdrage uit een deel dat deelnemers van de loterij speciaal voor ons museum hebben geoormerkt.

Grote Projecten
We besteden de jaarlijkse bijdrage in 2019 aan het afronden van de herinrichting van het tramstation in Medemblik. We vervangen sporen en delen ze opnieuw in, en restaureren en verbeteren de omgeving van het station nog verder. Ook besteden we een deel aan het voltooien van de reconstructie van personenrijtuig 501, naar het model zoals dat aan het einde van de negentiende eeuw werd gebruikt in het reizigersvervoer tussen Hoorn en Medemblik.

Over de BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De BankGiro Loterij kan jaarlijks, dankzij haar deelnemers, vele tientallen miljoenen uitkeren aan musea en andere culturele instellingen in Nederland. Op 12 februari werd een recordbedrag van maar liefst € 79.438.047,- geschonken aan een veelheid van culturele organisaties in ons land. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld kunstwerken aankopen, die een bijzondere aanvulling zijn op hun collectie, of restauraties verrichten. De Museumstoomtram is sinds 2007 partner van de BankGiro Loterij.
Speel mee en steun!

Deelnemen aan de BankGiro Loterij betekent dus niet alleen kans op mooie prijzen maar ook steun aan cultuur. De helft van de opbrengst gaat namelijk naar meer dan 60 organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultureel en historisch erfgoed. Steun het culturele erfgoed in Nederland en speel mee! Ook jij kunt uiteraard geoormerkt meespelen voor de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Kijk voor meer informatie over de BankGiro Loterij en de organisaties die worden ondersteund op www.bankgiroloterij.nl.