Subsidiegevers van de Museumstoomtram

 

Van overheden en fondsen ontvangt de Museumstoomtram subsidies ten behoeve van restauratieprojecten en als bijdrage in de exploitatie van het Museum.

Fondsen

Het Mondriaan Fonds is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van subsidies opdrachten, prijzen en beurzen.

Stichting VSB-Fonds zet zich in voor maatschappelijke initiatieven in Nederland.

De Tramweg-Stichting stond aan de wieg van ons museum. De stichting steunt de restauratie, het bewaren en het exploiteren van historische Nederlandse trams.

Het BPD Cultuurfonds steunt bouwkundige projecten, zoals de Herbestemming van de Werkplaats te Hoorn.

Het Cooperatief Dividend Fonds van Rabobank West-Friesland steunt lokale culturele en educatieve initiatieven, zoals de Herbestemming van de Werkplaats te Hoorn.

 

Overheden

Gemeente Hoorn

Gemeente Medemblik
 
Provincie Noord-Holland