Steun de Museumstoomtram

 

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik wordt gesteund door vele particulieren en bedrijven, en door de gemeenten Hoorn en Medemblik. Het museum heeft vele donateurs en biedt als ANBI aantrekkelijke fiscale mogelijkheden tot het doen van giften.

Donateur van de Museumstoomtram

Voor een bedrag van slechts € 7,50 per jaar, meer mag natuurlijk altijd, bent u donateur van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en steunt u de ontwikkeling van ons landelijke en levende stoomtrammuseum. In ruil voor uw donatie ontvangt u drie maal per jaar het tijdschrift De Stoomtram, waarin u op de hoogte wordt gehouden van alle wetenswaardigheden uit het Museum en van de stoomtramgeschiedenis in het algemeen. Eenmaal per jaar mag u meepraten over het te voeren beleid tijdens de Donateursvergadering en als u meer doneert dan        € 25,00 krijgt u ook nog een vrij vervoer voor een retour met de stoomtram cadeau!

ANBI

Binnen de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zijn de Stichting Beheer Museumstoomtram en de Stichting Beheer Spoorlijn door de fiscus aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze stichtingen gelden inmiddels als zgn. culturele ANBI. Klik voor: gegevens over onze beide culturele ANBI's 
Over alle erfenissen en schenkingen aan een ANBI gedaan, zijn geen successie- en schenkingsrechten verschuldigd.
Een particulier of bedrijf kan - onder bepaalde voorwaarden - giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Meer informatie:
www.belastingdienst.nl www.cultuurmecenaat.nl

Wordt donateur!

Meldt u vandaag nog aan als donateur of bedrijfsdonateur.
U kunt zich aanmelden via:
tel. 0229-255255.
info@stoomtram.nl.

Ook kunt u uw bijdrage storten op rekening NL89 INGB 0003 8208 00 ten name van Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn onder vermelding van:
'nieuwe donateur'. Vergeet niet, ook uw adres te vermelden.

Donateurs die een extra bijdrage willen doen in grote restauratieprojecten kunnen toetreden tot het 'Genootschap Ooievaar'.