Samenwerking en ondersteuning

 

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik kent vele samenwerkingsverbanden. Sponsors, overheden en andere subsidiegevers steunen ons Museum en met vele instanties wordt samengewerkt.