Bijdrage van € 258.496,- uit opbrengst BankGiro Loterij 2018

Op 12 februari 2019 vond het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij plaats in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Tijdens het gala werd bekend gemaakt, dat de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een bijdrage ontvangt van € 258.496,- uit de opbrengst van 2018. Het betreft een jaarlijkse bijdrage die wij ontvangen als partner van BankGiro Loterij en uit een deel dat deelnemers van de loterij speciaal voor ons museum hebben geoormerkt.

Grote Projecten
De jaarlijkse bijdrage zal in 2019 worden besteed aan het afronden van de herinrichting van het museale spoorwegemplacement in Medemblik, waarbij sporen worden vervangen en heringedeeld en de omgeving van het station verder wordt gerestaureerd en voor het publiek verbeterd. Ook zal een deel worden besteed aan het voltooien van de reconstructie van personenrijtuig 501, naar het model zoals dat aan het einde van de negentiende eeuw werd gebruikt in het reizigersvervoer tussen Hoorn en Medemblik.

Over de BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De BankGiro Loterij kan jaarlijks, dankzij haar deelnemers, vele tientallen miljoenen uitkeren aan musea en andere culturele instellingen in Nederland. Op 12 februari werd een recordbedrag van maar liefst € 79.438.047,- geschonken aan een veelheid van culturele organisaties in ons land. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld kunstwerken aankopen, die een bijzondere aanvulling zijn op hun collectie, of restauraties verrichten. De Museumstoomtram is sinds 2007 partner van de BankGiro Loterij.

Speel mee en steun!
Deelnemen aan de BankGiro Loterij betekent dus niet alleen kans op mooie prijzen maar ook steun aan cultuur. De helft van de opbrengst gaat namelijk naar meer dan 60 organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultureel en historisch erfgoed. Steun het culturele erfgoed in Nederland en speel mee! Ook U kunt uiteraard geoormerkt meespelen voor de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Kijk voor meer informatie over de BankGiro Loterij en de organisaties die worden ondersteund op www.bankgiroloterij.nl.