ANBI-status

De collectiebeheersorganisatie van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is de Stichting Beheer Museumstoomtram. Deze stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat deze stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus geheel ten goede aan het museum.

Extra giftenaftrek culturele instellingen
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift opvoeren voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek geldt voor maximaal € 5000 aan giften aan culturele instellingen. Voor de vennootschapsbelasting mag 1,5 keer het bedrag van de gedane gift worden afgetrokken. Ook hiervoor geldt dat deze extra aftrek geldt voor maximaal €5.000 aan giften aan culturele instellingen.

Missie en doelstellingen

Jaarverslag

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is conform de CAO Recron.

Bestuur
De heer R.P. van den Broeke - algemeen directeur

Raad van Toezicht
De heer A.J.M. Rozemond (voorzitter)
Mevrouw A.C. Kapitein (lid)
De heer P.J. Verdegaal (lid)

Contactgegevens
Stichting Beheer Museumstoomtram / Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
Postbus 137
1620 AC Hoorn
Fiscaal nummer: NL 0054.13.643.B.01
KvK: 41234118
Bankrekening: NL89 INGB 0003 8208 00