De organisatie

 

Om onze missie te kunnen bereiken, is de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik opgebouwd uit drie stichtingen en een exploitatiemaatschappij:

 

 • SMHM: Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.
  Deze overkoepelende stichting functioneert als een soort ´holding´. De stichting beheert de certificaten van aandelen van de BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (BEM), en het bestuur fungeert als Raad van Toezicht ten opzichte van de Directie van de Museumstoomtram. Het bestuur van de SMHM (en daarmee de RvT) bestaat uit Bert Rozemond (voorzitter, aandachtsgebied: bestuur), Ir. Arja Kapitein (secretaris, aandachtsgebied: organisatie) en Peter Verdegaal RA (penningmeester, aandachtsgebied: financiën).

 

 • SBM: Stichting Beheer Museumstoomtram.
  De collectiestukken van het Museum, de locomotieven, rijtuigen, wagens, gebouwen en documentatie, worden beheerd door de SBM. Deze stichting heeft de belangrijke collectiestukken in eigendom, die tot de kerncollectie behoren. Bijvoorbeeld locomotief Bello. Daarnaast beheert de SBM de stationsgebouwen en verwerft zij (als ANBI) fondsen voor projecten. De SBM is bovendien ingericht als donateursorganisatie. De SBM wordt bestuurd door een statutair directeur, drs. René van den Broeke.

 

 • SBS: Stichting Beheer Spoorlijn.
  Het spreekt eigenlijk voor zich, de spoorlijn Hoorn-Medemblik inclusief kunstwerken, de beveiligingsinstallaties van de overwegen en de bijbehorende gronden zijn ondergebracht in deze stichting. Ook de SBS is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Statutair directeur is drs. René van den Broeke.

 

 • BEM: BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram.
  Deze Besloten Vennootschap exploiteert en presenteert het levende museum en voert de museaal toeristische stoomtramdienst tussen Hoorn en Medemblik uit. Daarnaast beheert de BV de roerende en onroerende zaken die hierbij worden gebruikt, voorzover deze niet behoren tot de kerncollectie van SBS en SBM. Alle medewerkers zijn in dienst van de BEM. Alle taken in het museum worden ook door de BEM uitgevoerd.

 

De directie over de BEM wordt gevoerd door een directeur, drs. René van den Broeke. Hij is voorzitter van een managementteam (MT) dat voorts bestaat uit Gert de Groot, Chef Exploitatie, en ing. Frank van den Broeke, Hoofdconservator / Manager Techniek.

De Directeur van de Museumstoomtram wordt voorts bijgestaan door een Commissie van Advies, die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op de veiligheid, en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. De commissie bestaat uit Frank van Setten (voorzitter, deskundige op het gebied van exploitatie), ir. Paul Leenders (deskundige op het gebied van materieel & werkplaats) en ing. Nick van den Hurk (deskundige op het gebied van weg & werken).